Selecteer een pagina

Veelgestelde vragen

Volledige dienstverlening op het internet, met persoonlijke begeleiding op de achtergrond”

Contact opnemen

Nag Verzekeringen
Van ’t Hoffstraat 26 A
3863 AX NIJKERK

E: info@nagdirect.nl
T: 033 460 00 00

Veelgestelde vragen:

Mag ik zelf een verzekering af te sluiten via internet?

Ja u mag zelf een online verzekering afsluiten.

Dit heet Execution Only.

U maakt zelf de keuze dat dit product naar uw oordeel het beste past bij uw situatie. Wij zijn daarom op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft) verplicht u over het volgende te informeren:

In het geval van execution only beperkt onze dienstverlening zich tot bemiddeling en serviceverlening bij de totstandkoming van het door u zelf geselecteerd financieel product. U verklaart goed op de hoogte te zijn van financiële producten in het algemeen en welke specifieke financiële producten bij u passen. Ook kent u de fiscale wetgeving omtrent het financiële product van uw keuze en uw financiële positie. U ziet daarom af van de mogelijkheid om een persoonlijk advies te ontvangen en de daarbij behorende verplichting een uitgebreid klantprofiel op te stellen.
Als financieel dienstverlener kunnen wij daardoor niet controleren of het financieel product dat u overweegt af te sluiten past bij uw persoonlijke situatie. Wij aanvaarden daarom geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke schade indien mocht blijken dat de afgesloten verzekering of financieel product niet aansluit bij uw persoonlijke situatie (of die van andere belanghebbende bij dit product). Ook kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als achteraf blijkt dat er betere alternatieven mogelijk waren, aangezien wij hierover niet hebben kunnen adviseren.
Het afsluiten van een financieel product op basis van execution only is uitsluitend geschikt voor klanten die goed op de hoogte zijn van financiële producten in het algemeen en die over voldoende kennis en ervaring beschikken om zelfstandig een financieel product uit te kiezen. Indien u twijfelt of u over voldoende kennis en ervaring beschikt dan raden wij u aan om alsnog persoonlijk advies in te winnen.

Kan ik er vanuit gaan dat mijn persoonlijke gegevens veilig zijn en is het veilig om een verzekering af te sluiten via internet?
NAG Verzekeringen biedt u een veilige en betrouwbare gebruikersomgeving. Om dit te realiseren kunt u standaard gebruik maken van Secure Sockets Layer (SSL), een technische standaard die u in staat stelt om op veilige wijze uw gegevens over het Internet te verzenden. Secure Sockets Layer zorgt ervoor dat de communicatie tussen uw computer en het systeem van NAGdirect.nl wordt versleuteld. Hierdoor zijn andere partijen niet in staat om uw gegevens te onderscheppen en te lezen; zelfs niet door systeembeheerders binnen een intranet omgeving. Op deze wijze is uw privacy gewaarborgd.
Hoe kan ik een inbraak melden als ik niet bij mijn computer kan?
Een inbraak kunt u overal melden waar een PC staat of via uw mobiele telefoon. Dit om uw schademelding direct te kunnen doen met een directe follow-up (binnen 24 uur). Toch geen online mogelijkheid? Dan kunt u de schade natuurlijk ook altijd melden bij NAGdirect, tel. 033-4600000. Voor werkelijke paniek en hoogste urgentie, bijvoorbeeld in geval van een grote brand, is er het alarmnummer 112 dat u 24 uur 7 dagen per week kunt bellen voor directe hulp.
Moet ik e-mail hebben om een verzekering af te sluiten?
Ja, al onze communicatie gaat via onze site of e-mail verkeer. Officieel benodigde documenten (zoals bijvoorbeeld “de groene kaart”) sturen wij per post naar u op.
Kan ik voor deze verzekeringen verschillende ingangsdata kiezen?
Ja, u kunt zonder problemen de ene verzekering nu afsluiten en voor de andere een latere ingangsdatum kiezen.
Hoe kan ik aanpassingen doorvoeren?
Aanpassen kunt u doorvoeren in uw eigen dossier. Wij willen u attenderen op het feit dat deze aanpassingen consequenties kunnen hebben op uw premie.
Hoe ontdek ik de voordelen van NAG Verzekeringen?
U kunt de voordelen van NAG Verzekeringen ontdekken door premie online te berekenen door op de knop “Bereken uw premie” te klikken.
Ik wil een berekening bewaren, hoe doe ik dat?
U kunt uw berekeningen eenvoudig opslaan door op de knop “opslaan” te klikken. Deze knop staat onderaan elke berekening. Nadat u een gebruikersnaam en wachtwoord heeft geregistreerd kunt u deze berekeningen 2 dagen lang opnieuw oproepen.
Hoe gaat de premiebetaling. Is dat wel veilig?
De verschuldigde premiebedragen worden door middel van een automatische incassoprocedure van uw bank of girorekening afgeschreven. Bent u het onverhoopt met een afschrijving of het bedrag niet eens, dan kunt u middels een eenvoudige mededeling aan uw bank of giro het betreffende afgeschreven bedrag direct op uw rekening laten terugstorten. U blijft dus te allen tijde volledig baas over uw rekening en saldo.
Waarom moet ik mijn bank/girogegevens invullen?
Uw bank- of gironummer is nodig om de verzekeringspremie automatisch te kunnen incasseren.
Hoe meld ik mijn schade?
Het is van belang dat u een schade zo snel mogelijk meldt. NAG Verzekeringen neemt uw schade binnen 24 uur in behandeling. Dat gebeurt nadat u uw schade aanmeldt via het schadeformulier dat u op onze site in uw persoonlijk dossier bij de betreffende verzekering aantreft. Als de gemelde schade binnen de dekking van uw verzekering valt, zal na schadevaststelling door onafhankelijke schade-experts, het schadebedrag binnen 24 uur aan u worden overgemaakt. Snel, correct, probleemloos en prettig.
Waar moet ik mijn schade laten repareren?
U bent vrij in het kiezen van een bedrijf dat uw schade kan herstellen. Mocht u kiezen uit 1 van de door ons geselecteerde reparateurs dan betaalt u geen eigen risico!
Geeft NAG Verzekeringen ook persoonlijk advies?
Ja, dat maakt NAG Verzekeringen bijzonder. U kunt werkelijk alles zelf online doen, maar bent altijd verzekerd van een persoonlijk adviseur voor die gevallen dat u er even niet meer zelf uitkomt. U kunt ons mailen, info@nagdirect.nl of bellen 033-4600000.
Ik wil een afdruk maken, hoe doe ik dat?
U kunt van berekeningen en andere schermen op een eenvoudige wijze een print maken. Ga met uw aanwijzer in het gebied staan dat u wilt afdrukken. Druk op de rechtermuisknop. Kies daar voor ‘afdrukken’. Dat is alles! Maar nog eenvoudiger is het om uw berekening op te slaan met de knop “opslaan”..
Wat is het eigen risico van een Woonhuisverzekering? Zijn er maximale verzekerde bedragen, bijv voor computers?
Bij de woonhuisverzekering is er uitsluitend een eigen risico voor schade door storm. Het hoogte van dit eigen risico vind u in de voorwaarden. Computers zijn roerende zaken en behoren derhalve niet onder de woonhuisverzekering. Privé roerende zaken zoals bijv. computers vallen onder de huishoudelijke inboedel en zijn ook onder die verzekering onder te brengen. Audio/visuele apparatuur kent een standaard maximum van € 5.000,00. De eventuele meerwaarde kunt u bijverzekeren. De overige maxima en condities vindt u in de productvoorwaarden.
Hoe bereken ik de herbouwwaarde van mijn woonhuis?
De herbouwwaarde is het bedrag dat U nodig heeft om uw huis opnieuw te bouwen wanneer het totaal verloren is gegaan, in de zelfde staat en kwaliteit waarin het was voor de ramp. Als herbouwwaarde kunt u, indien u reeds verzekerd bent en de te verzekeren herbouwwaarde bij het aangaan van die verzekering correct is vastgesteld, het verzekerde bedrag van uw huidige polis nemen. Bij een nieuw gekocht huis wordt de koopprijs van het huis, verminderd met de waarde van de grond, en vermeerderd met 10%, als herbouwwaarde genomen en aangezien de verzekerde bedragen van uw woonhuisverzekering elk jaar worden aangepast aan de index van de bouwprijzen blijft de verzekerde herbouwwaarde door de tijd correct, mits u kosten van eventuele aan- en verbouwingen bij de lopende verzekerde bedragen bijverzekert.
Welke verzamelingen vallen bij de inboedelverzekering onder de rubriek 'Bijzondere verzamelingen'?
Daaronder worden begrepen munt-, postzegel-, kristal- of zilverwerkverzamelingen. Muziekinstrumenten vallen onder de rubriek ‘Huisraad’.
Wat gebeurt er wanneer ik meer kilometers rij dan opgegeven?
Wij raden aan om dit zo snel mogelijk via onze site aan ons te melden. Wanneer u meer kilometers rijdt dan opgegeven kunt u in een andere categorie komen en dit kan gevolgen hebben voor de premie. Het niet opgeven van het juiste aantal kilometers kan ook een gevolg hebben voor de afhandeling bij eventuele schade.
Ik ben zelfstandige (zonder personeel) en de auto is van de zaak. Kan ik mijn auto tegen cataloguswaarde exclusief BTW verzekeren?
Ja u kunt uw auto exclusief BTW verzekeren. Dat doet u door het exclusief BTW bedrag (Catalogus waarde, incl. accessoires) in te vullen. Bij de afhandeling van een onverhoopte cascoschade blijkt vanzelf dat uw recht hebt op BTW teruggaaf en krijgt u hier als automatisch gevolg van de cascoschade exclusief BTW vergoed.
Hoe werkt de Bonus/Malus tabel?
Dit is de premiekorting die u met de schadevrije jaren heeft opgebouwd. Bij de beëdiging van de huidige polis vermeld uw vorige verzekeraar uw opgebouwde schadevrije jaren in een databank genaamd ‘Roy Data’. U ontvangt een kennisgeving van uw huidige verzekeraar van deze opgebouwde schadevrije jaren. Uw schadevrije jaren welke in de databank ‘Roy Data’ staat vermeld kan NAG Verzekeringen over nemen op uw nieuwe verzekering. Op basis van de schadevrije jaren zullen wij de bonus/malus-trede en – korting controleren en zo nodig opnieuw vaststellen.
Waar is de premie van afhankelijk?
De premie is afhankelijk van een aantal factoren die verschillen per verzekeringssoort. Bijv. Personenautoverzekering. De WA premie is gerelateerd aan het gewicht van de auto. De casco premie daarentegen is weer gerelateerd aan de oorspronkelijke cataloguswaarde.
Hoe bereken ik de dagwaarde van mijn auto?
De dagwaarde is de nieuwwaarde minus een bedrag in verband met waardevermindering door gebruiksduur en gereden kilometers, oftewel het bedrag wat nodig is om een gelijkwaardige auto te kunnen aanschaffen. De dagwaarde kunt u opvragen bij uw dealer onder vermelding van uw kenteken en kilometerstand.
Ik heb mijn auto verkocht wat moet ik nu doen?
U kunt, als u dat wilt, de verkochte/ingeruilde auto per omruildatum op uw bij NAG Verzekeringen lopende verzekering vervangen door uw nieuwe auto. Ook kunt u dan de verzekerde condities aanpassen aan de nieuwe omstandigheden. Tot 3 maanden terug kunnen wij een polis beëindigen met een kopie van het vrijwaringsbewijs.
Ik ga mijn voertuig schorsen, wat moet ik nu doen?
Op de dag zelf kunt u ons bellen zodat wij de polis voor u beëindigen of u kunt dit zelf doen in uw digitale dossier. Tot 3 maanden terug kunnen wij een polis beëindigen met een kopie van het schorsingsbewijs.
Ik ga privérijden en heb geen bonus/malus verklaring vanuit een leaseverleden. Ik rij echter wel al een groot aantal jaren schadevrij. Hoe werkt dit als ik een verzekering wil afsluiten?
Een schriftelijke verklaring van de leasemaatschappij hoeveel jaren u daar schadevrij hebt gereden voldoet ook. Zonder een dergelijke verklaring of een officiële vermelding in de databank ‘Roy data’ is er helaas geen mogelijkheid tot het overnemen van korting wegens schadevrij rijden.
Wat is het eigen risico bij een autoverzekering?
Het eigen risico bij een autoverzekering is bij (beperkt) casco schaden afhankelijk van uw type personenautoverzekering. Het eigen risico vindt u terug op het polisblad of in de voorwaarden. Bij WA schaden is er geen eigen risico. Daarnaast heeft u ook geen eigen risico wanneer u uw auto laat repareren bij een aangesloten reparateur.
Moet ik bij het maken van een berekening mijn brandstof soort niet invullen?
NAG Direct vraagt bij het afsluiten van de verzekering wel om de brandstofsoort, maar gebruikt dat item niet als premie-factor. De brandstofsoort wordt wel gebruikt als risicofactor en bepaalt derhalve de acceptatie al dan niet door NAG Verzekeringen van de aangeboden auto in combinatie met andere factoren (geografische -, sociale – en gebruiksfactoren).
Welke regels gelden er voor een tweede auto met betrekking tot bijvoorbeeld premie betaling, bonus/malus regelingen?
Uw tweede auto wordt, mits deze niet door één van uw kinderen bestuurd maar door uzelf of uw partner, gelijkelijk ingeschaald voor de bonus/maluskorting als uw eerste gezinsauto. Als het een auto betreft voor één van uw kinderen, dan wordt de standaard acceptatieprocedure gevolgd op basis van de gegevens van uw kind.
Wat is een vrijwaringsbewijs? Waar heb ik het voor nodig?
Een vrijwaringsbewijs krijgt u als u uw auto verkoopt. Verkoopt u uw auto aan een door de RDW erkend autobedrijf, dan stellen zij dit op. Verkoopt u uw auto aan een particulier persoon dan dient hij/zij hiervoor zorg te dragen bij het postkantoor. Met dit vrijwaringsbewijs toont u aan dat u niet langer de juridische eigenaar bent van de auto en dus niet meer aansprakelijk voor de voertuig gebonden verplichtingen zoals het betalen van APK, motorrijtuigenbelasting en de verzekering.
Welke soorten verzekeringstypes zijn er?
Wa Verzekering: De WA verzekering is een verplichte verzekering die u als eigenaar van een auto minimaal dient af te sluiten. Deze dekking verzekerd alléén voor schade, die u met uw auto toebrengt aan andere zaken zoals auto’s of personen. Schade aan uw eigen auto is hierbij dus niet verzekerd
Wa Verzekering beperkt casco: deze dekking is gelijk aan de WA-dekking en daarnaast bent u verzekerd voor schade door onder andere inbraak, diefstal, brand, storm en hagel
Wa Verzekering volledig casco: deze dekking is gelijk aan WA beperkt casco en uiteraard verzekerd voor schade die u zelf of iemand anders aan uw auto veroorzaakt (all risk)
Hoe kan ik overstappen vanuit mijn (pakket)polis?
Uw verzekering loopt over 4 maanden af en u wilt nu gebruik maken van uw berekende voordeel. Hoe doet u dat?
U sluit eerst in 4 stappen de door u gewenste verzekeringen af. Vervolgens gaat u naar de pagina ‘Formulieren’ in uw digitaal dossier. Op deze pagina vindt u een modelbrief voor het opzeggen van uw bestaande verzekeringen bij uw huidige verzekeraar.

U heeft uw huidige polissen ondergebracht in een “combi-” of “pakketpolis”.
Hoe laat u deze overzetten?
U volgt dezelfde procedure als hierboven. U sluit eerst in 4 stappen de door u gewenste verzekeringen af. Vervolgens gaat u naar de pagina ‘Formulieren’. Op deze pagina vindt u een modelbrief voor het opzeggen van uw bestaande verzekeringen bij uw huidige verzekeraar.

Ik heb verzekeringen die nog niet zijn afgelopen. Wat nu?
U kunt iedere verzekering bij NAG Verzekeringen direct afsluiten, ook als u al een verzekering bij een andere verzekeraar heeft lopen. Tijdens het afsluiten wordt gevraagd naar de ingangsdatum van de door u gewenste verzekering. U vult hier de contractsvervaldatum in van de verzekering die u wilt beëindigen. Voor het opzeggen van deze verzekering vindt u op de pagina ‘Formulieren’ een opzeggingsbrief die u naar uw huidige verzekeraar kunt sturen

Neem contact op met uw adviseur

NAG Verzekeringen
Share This