Vervoer Verzekeringen

Uw klassieker goed verzekerd.

Volledige dienstverlening op het internet, met persoonlijke begeleiding op de achtergrond”

U heeft een mooie klassieker weten te bemachtigen of misschien al heel lang in uw bezit, uiteraard dient een auto altijd verzekerd te zijn, maar hoe, welke dekking is nou de juiste voor uw auto. En voor uzelf.

De mogelijkheden:

WA Verzekerd is alleen de schade die u veroorzaakt bij een ander.

Wat wordt er precies gedekt met WA + beperkte casco:

Diefstal, Brandschade, Explosie schade, Stormschade, Ruitschade, Aanrijding met dieren

Wat wordt er precies gedekt met WA + casco:

Een aanrijding die u zelf zonder opzet veroorzaakt, Omslaan, Van de weg raken, Te water raken, Een andere plotselinge oorzaak van buiten de auto

Voordelen Taxatierapport

De auto is voor een vaste waarde verzekerd gedurende de 2 of 3 jaar (tot en met 7500 km 1x per 3 jaar, boven de 7500km is het om de 2 jaar)

Bij een schade veroorzaakt door de tegenpartij kan er nooit een discussie ontstaan over de waarde van uw auto

Herstel zonder eigen risico bij een aangesloten hersteller

Let op de taxateur moet wel voldoen aan de taxatie eisen.

Clublid

Wanneer u lid bent van een oldtimer club krijgt u korting op uw verzekering.

Nevendekkingen:

Schadeverzekering voor inzittenden

De schadeverzekering voor inzittenden dekt alle schade die inzittenden (SVI) lijden als gevolg van een aanrijding. Dat kan personenschade (letselschade) zijn, maar ook zaakschade (materiële schade). Het dekt niet de schade aan het motorrijtuig zelf. Aansprakelijkheid is geen vereiste voor een uitkering.

Het verzekerd bedrag bedraagt

€ 1.000.000,= per gebeurtenis!

Verhaalservice-extra

Deze dekking is voor het voor het vaststellen van onder andere:

materiële schade, waardevermindering, huurkosten van een vervangende auto of motor en alle andere schade (letsel, smartengeld, mislopen van inkomsten, etc.)

Ook verlenen wij:

contractsrechtsbijstand in verhaalszaken over vergoeding of reparatie strafrechtsbijstand indien noodzakelijk bij verhaal van de schade.

Verhaalservice-extra+Rechtsbijstanddekking

Deze dekking omvat naast de verhaalservice-extra het volgende:

  • Advies over rechtspositie en het voeren van verweer tegen vorderingen.
  • Het geldend maken van vorderingen.
  • Het indienen en verdedigen van verzoek- en bezwaarschriften.
  • Het ten uitvoer leggen van vonnissen, beschikkingen, of arbitrale uitspraken.

Verzekerde periode

Misschien rijdt u niet het hele jaar met de auto, ook hier hebben wij oplossingen voor, let wel op dat de auto geschorst dient te worden voor de periode waarin u niet met de auto de weg op gaat.

U kunt kiezen uit de volgende periodes:

Jaardekking

Indien u voor deze verzekerde periode kiest bent u gedurende het hele jaar verzekerd.

Zomertijd

U bent verzekerd in de periode van het jaar waarin de klok ten opzichte van de tijd gedurende de rest van het jaar zestig minuten (60 minuten) vooruit wordt gezet (in 2010 is dit van 28 maart tot 31 oktober).

Hulpverlening Europa

Gaat u mooi tochten maken met uw auto buiten Nederland ook de pech die u met uw auto kan overkomen is mee te verzekeren.

De dekking Hulpverlening in Nederland is standaard meeverzekerd en geeft recht op hulp in geval van uitvallen of beschadiging van de klassieker of uitvallen van de bestuurder.

Wanneer u wel eens naar het buitenland gaat, dan is de uitbreiding Hulpverlening Europa aan te raden. Deze dekking geeft recht op hulp in geval van uitvallen of beschadiging van de klassieker of uitvallen van de bestuurder. Ook bent u ervan gegarandeerd dat uw klassieker naar Nederland wordt teruggehaald.

Ook telefonisch alles te verzekeren!

Share This