ZZP Pakket voor adviserende beroepen

Werkt u als organisatieadviseur, ICT consultant, boekhouder of jurist? Of
heeft u een ander adviserend beroep? Dan is het ZZP Pakket voor
adviserende beroepen de verzekerignsoplossing voor u. Binnen het pakket
zijn de volgende dekkingen beschikbaar:

Inventaris-/Goederendekking: Schade aan uw bedrijfsinventaris en
goederen door bijvoorbeeld brand, waterschade of diefstal in de
bedrijfsruimte (ook: kantoor aan huis). Verzekering is op basis van
nieuwwaarde. Het verzekerd bedrag is € 50.000,-. Het eigen risico bedraagt    € 250,-.

Aansprakelijkheid Bedrijven:
Letsel- en zaakschade van anderen waarvoor u aansprakelijk wordt gesteld. Er geldt geen dekking voor schade a.g.v. beroepsfouten/verkeerde adviezen. Het verzekerd bedrag is € 1.250.000,- per aanspraak. Het eigen risico bedraagt € 125,- voor schade aan zaken.
 
Rechtsbijstand:
Juridische conflicten met bijv. een leverancier, een afnemer of de overheid of geen betaling ontvangen van klanten op openstaande facturen. Verzekerde som is onbeperkt behalve bij incassorechtsbijstand, hier geldt een limiet van € 10.000,- voor externe kosten, en bij geschillen met afnemers: gelimiteerd tot € 30.000,- voor externe advocaatkosten. Het franchisedeel bedraagt € 450,-.   
 
Computer-/Elektronicadekking:
Beschadiging van uw computer, laptop of kantoorelectronica door alle van buiten komende gebeurtenissen (incl. diefstal, na buitenbraak aan het gebouw). Het eigen risico bedraagt € 250,-.
 
Extra Kostenverzekering: Kosten die gemaakt moeten worden om de werkzaamheden te hervatten na bijvoorbeeld brand (zoals huur van vervangende kantoorruimte). Het verzekerde bedrag is € 50.000,-.
Er geldt geen eigen risico.
 

Let op! Het pakket geldt zo lang u geen personeel in dienst neemt.

Bereken uw premie