home/zakelijk

Het MKB Totaalplan omvat een totaaloplossing voor de MKB'er op verzekeringsgebied. door middel van één eenvoudige pakketpolis zijn alle belangrijkste bedrijfsrisico's adequaat afgedekt.

Opstal & Glas
• Plotseling onvoorziene gebeurtenis (POG)dekking of uitgebreide dekking
• Maximale verzekerde som: € 1.500.000,- per risicoadres
• Inclusief koelschade: € 5.000,- en huurdersbelang: € 25.000,-
• Het eigen risico is € 250,-

Inventaris-/Goederen
• Plotseling onvoorziene gebeurtenis (POG)dekking of uitgebreide dekking
• Het eigen risico is € 250,-

Aansprakelijkheid voor bedrijven (AVB)
• Aansprakelijkheid van verzekerde voor zaakschade en personenschade en de daaruit voortvloeiende (vermogens)schade.
• Het eigen risico is € 125,- voor schade aan zaken.

Bedrijfsschade
• Standaard 10% met een maximum van € 10.000,- aan reconstructie meeverzekerd.

Computer-/Elektronica
• Beschadiging van computer, laptop, kantoorelectronica, data, programmatuur en kassasystemen door alle van buiten komende onheilen.
• Inclusief diefstal, na buitenbraak aan een gebouw.
• Het eigen risico is € 250,-.

Transportschade
• Verzekerd zijn goederen die ondernemers met een eigen vervoermiddel vervoeren, waarbij de vervoerde omzet niet meer bedraagt dan € 15.000,- per gelegenheid.
• Het eigen risico is € 250,-.

Winkelgeld
• Maximaal € 7.500,- per gebeurtenis.
• Het eigen risico is € 100,-.

Bereken uw premie