home/recht

Wellicht denkt u dat een verkeersrechtsbijstandverzekering alleen van nut is voor automobilisten. Maar dat is niet zo. met een rechtsbijstandverzekering voor verkeer kunt u ook rekenen op rechtshulp in het geval u, door schuld van een ander, schade lijdt in het verkeer. Hierbij maakt het niet uit of u aan het verkeer deelneemt als bestuurder van een auto, scooter, fiets of zelfs als voetganger.
U kunt daarbij kiezen voor alleenstaanden- of gezinsdekking welke bestaat uit 2 of meerdere personen.