Hoe u op de hoogte blijft

Wij houden u voortdurend op de hoogte van relevante zaken.
Alle informatie verzenden wij via e-mail. Wij adviseren u om uw e-mail goed
bij te houden. Als uw e-mail adres verandert dan kunt u deze verandering zelf
wijzigen in 'Mijn dossier' bij Mijn registratie.
Hieronder vindt u een groot aantal van deze e-mails nader toegelicht:

VERZEKERINGSAANVRAAG UW SCHADEMELDING/AFHANDELING BETALING INGANGSMOMENT VERZEKERING PRODUKTEN
VERZEKERINGSAANVRAAG
 • Bereken uw premie en ontvang een offerte
  Wanneer u een 'berekening' maakt kunt u deze, door het ingeven van uw e-mail adres direct als offerte naar u toe laten komen. Daarnaast houden we u op de hoogte van aanbiedingen en het laatste verzekeringsnieuws. U kunt op elk moment aangeven dat u onze berichten niet meer wilt ontvangen met de button afmelden bovenaan een e-mail bericht. Wij gaan uiterst vertrouwelijk met uw gegevens om.

 • Registratie
  Direct nadat u de "akkoordverklaring", met uw aangemaakte wachtwoord, heeft aangeklikt krijgt u automatisch ter bevestiging het bericht dat wij (per de ingangsdatum) voorlopige dekking op de door u aangevraagde verzekering(en) verlenen. Deze voorlopige dekking wordt omgezet in een definitieve dekking, nadat er een 'assurantietechnische beoordeling' heeft plaatsgevonden waarvan wij u per e-mail onmiddellijk zullen berichten.
 • Dienstenwijzer, huishoudelijk reglement en voorwaarden
  Direct nadat u de "akkoordverklaring", met uw aangemaakte wachtwoord, heeft geaccordeerd krijgt u automatisch ter bevestiging de Dienstenwijzer, ons huishoudelijk reglement en de betreffende voorwaarden toe gezonden. De Dienstenwijzer is een opsomming van punten waaraan een verzekeringsbedrijf aandacht moet besteden in de voorlichting aan u als consument. U heeft nu in een keer alle relevante informatie compleet. Al deze informatie is natuurlijk ook altijd op onze site terug te vinden.
 • Assurantie technische beoordeling
  Voordat wij een nieuwe relatie/verzekeringnemer definitief accepteren en de direct verleende voorlopige dekking op de aangevraagde verzekering omzetten in een definitieve dekking, zal er eerst een assurantietechnische beoordeling plaatsvinden en moet de eerste premie zijn geïncasseerd.
 • Faktuur
  Enkele dagen voordat wij uw verzekeringspremie, assurantiebelasting en transactiekosten incasseren sturen wij u een overzichtelijke en uitgesplitste e-mailfaktuur. In de faktuur kunt u per verzekering, per periode, de te incasseren premie vergelijken/controleren met de jaarpremies in uw eigen dossier op de site. De verschuldigde premie wordt op de startdatum automatisch, van het door u ingegeven rekeningnummer, geïncasseerd. Deze eerste premie wordt pro-rato berekend vanaf de startdatum van uw verzekering tot de eerste van de dan volgende maand. Daarna zal de premie geïncasseerd worden volgens de, door u ingegeven, betalingstermijn. Onze bedrijfsprocessen, en onze premiestructuur, is mede gebaseerd op de premiebetaling via een automatische incassoprocedure. Het is niet mogelijk om op een andere wijze dan onze automatische incassoprocedure uw verschuldigde premie te betalen.
 • Incassostoring
  Indien er een storing is opgetreden tijdens onze incassoprocedure krijgt u hier bericht over. Enkele dagen later zullen wij het weer proberen en adviseren u om uw saldo, opgegeven rekeningnummer in combinatie met de naam, in 'Mijn dossier', te controleren. Voor de samenstelling van het te incasseren premiebedrag verwijzen wij naar de verstuurde faktuurspecificatie. Onze bedrijfsprocessen, en onze premiestructuur, is mede gebaseerd op de premiebetaling via een automatische incasso-procedure. Het is niet mogelijk om op een andere wijze dan onze automatische incassoprocedure uw verschuldigde premie te betalen.
 • Originele royement-/Bonus Malus verklaring
  Voor de personenauto-, motorrijwiel- en motorscooterverzekering geven wij korting (de zogenaamde Bonus/Malus korting) op de premie. Wij nemen bij overleg van de originele royement-/BM-verklaring van uw vorige verzekering het kortingspercentage over. Wanneer wij deze originele verklaring niet binnen 21 dagen na de startdatum hebben ontvangen sturen wij u een herinneringsmailtje. Heeft u de originele verklaring van uw vorige verzekeringsmaatschappij niet ontvangen dan adviseren wij contact met hen op te nemen.


UW SCHADEMELDING/AFHANDELING
 • Direct na uw schademelding
  Direct na 'schademelding' in uw 'eigen dossier' ontvangt de onafhankelijke schade-expert een bericht omtrent de gemelde schade. Zij zullen, op werkdagen, binnen 24 uur contact met u opnemen om de schade vast te stellen. Direct nadat de expert de schade, aan de hand van onze verzekeringsvoorwaarden heeft vast gesteld, krijgt u een gedetailleerd e-mail bericht. In dit bericht is exact de hoogte van het uit te keren bedrag aangegeven. Wij zullen dit, vastgestelde schadebedrag, binnen 24 uur over maken op uw rekening voor een vlekkeloze en snelle afhandeling van uw schade.
  Ook wanneer er aan derden uitgekeerd wordt houden wij u daarvan op de hoogte.

 • Schade-uitkering (casco, derden, afwijzing)
  Direct nadat de onafhankelijke schade-expert, aan de hand van onze voorwaarden, de schade heeft vastgesteld wordt u op de hoogte gebracht, met een gedetailleerd e-mail bericht van de uit te keren schade aan u of aan derden. In het bericht is uw schadenummer en het vastgestelde schadebedrag vermeld. De schade-uitkering kunt u te allen tijde ook bekijken in uw 'eigen dossier' op de site. Indien de gemelde schade buiten de geldende voorwaarden valt krijgt u hiervan direct bericht.


BETALING
 • Faktuur
  Enkele dagen voordat wij uw verzekeringspremie, assurantiebelasting en transactiekosten incasseren sturen wij u een overzichtelijke en uitgesplitste e-mailfaktuur. In de faktuur kunt u per verzekering, per periode, de te incasseren premie vergelijken/controleren met de jaarpremies in uw eigen dossier op de site. De verschuldigde premie wordt op de startdatum automatisch, van het door u ingegeven rekeningnummer, geﮣasseerd. Deze eerste premie wordt pro-rato berekend vanaf de startdatum van uw verzekering tot de eerste van de dan volgende maand. Daarna zal de premie geïncasseerd worden volgens de, door u ingegeven, betalingstermijn. Onze bedrijfsprocessen, en onze premiestructuur, is mede gebaseerd op de premiebetaling via een automatische incassoprocedure. Het is niet mogelijk om op een andere wijze dan onze automatische incassoprocedure uw verschuldigde premie te betalen.

 • Incassostoring
  Indien er een storing is opgetreden tijdens onze incassoprocedure krijgt u hier bericht over. Enkele dagen later zullen wij het weer proberen en adviseren u om uw saldo, opgegeven rekeningnummer in combinatie met de naam, in 'Mijn dossier', te controleren. Voor de samenstelling van het te incasseren premiebedrag verwijzen wij naar de verstuurde faktuurspecificatie. Onze bedrijfsprocessen, en onze premiestructuur, is mede gebaseerd op de premiebetaling via een automatische incassoprocedure. Het is niet mogelijk om op een andere wijze dan onze automatische incassoprocedure uw verschuldigde premie te betalen.
INGANGSMOMENT VERZEKERING
 • Enkele dagen voor de ingangsdatum van uw verzekering
  Enkele dagen voordat uw verzekering ingaat sturen wij u een kort herinneringsbericht. U heeft dan direct de mogelijkheid om nog voor de ingangdatum van uw verzekering uw condities aan te passen of te controleren in uw 'eigen dossier' op de site. Het zou kunnen zijn dat uw inboedel in waarde is gestegen of dat uw bank/gironummer is veranderd. Zo bent u bent op de ingangsdatum er zeker van dat uw voor de juiste omstandigheden bent verzekerd.

 • Op de startdatum van uw verzekering Op de ingangsdatum van uw verzekering(en) sturen wij u, te samen met de faktuur, een bericht ter bevestiging. De premie, zoals vermeld in de faktuur, zullen wij dan ook direct daarna incasseren van de door u ingegeven bank/gironummer
PRODUKTEN
 • Aanvullende produkten
  Regelmatig komen wij met nieuwe produkten, relevante aanvullende informatie of aantrekkelijke aanbiedingen. U kunt hiervan op de hoogte worden gehouden door uw berekening op te slaan (zie button "Opslaan") of door klant te worden. U kunt op elk moment aangeven dat u onze berichten niet meer wenst ontvangen door met de button afmelden onder/bovenaan het e-mail bericht. Wij gaan uiterst vertrouwelijk met uw gegevens om.